Elollisten olentojen toiminnan ja solujen rakenteen perusperiaatteet, veden merkitys, biomolekyylien rakenne ja merkitys, solukalvojen rakenne, kalvoproteiinit, signaalinvälitys, solusyklin säätely ja apoptoosi.