Pyydetään kurssin pohjaksi Moodlesta löytyvää kurssia "Asianajajaoikeus".