Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on sisäistänyt oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tutkimusasetelmat
  • ymmärtää lainopin, oikeussosiologian ja kriminologian välisiä yhteyksiä ja niiden eroavaisuuksia
  • hahmottaa tutkimusalojen menetelmät
  • on saanut taitoja tiedon itsenäiseen etsimiseen, omaksumiseen ja hallintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja siitä kommunikoimiseen
  • hallitsee tutkimussuunnitelman laatimisen perusteet