STYÖ5068 SOSNET valinnainen kurssi, syventävät opinnot, 5 op