Kurssilla perehdytään IVD-tuotteen kehitysprosessiin ideasta tuotteen hyväksyntään ja tuotantoon. Lisäksi käsitellään kaupallisia IVD-tuotteita ja niiden valmistusta. Kurssilla käydään läpi myös tiettyjä tuotekehitystapauksia.