Suomi toisena kielenä kurssi 2 ja Finnish B kurssi 2, 2020 Susanna Nera