Turun normaalikoulun lukion  yhteiskuntaopin kurssi