Kurssilla tutustutaan suomalaiseen 2000-luvun runouteen yhteiskunnallisuuden näkökulmasta. Yhteiskunnallisuus ymmärretään kurssilla laajasti. Se kattaa erilaisia aihepiirejä, kuten sukupuolen, väkivallan, kapitalismin ja ympäristön, mutta huomiota kiinnitetään myös runomuotojen moninaisuuteen ja runokielen poliittisuuteen. Kurssi koostuu luennoista, joilla tutustutaan teoriaan ja harjoitellaan runojen analysoimista ja tulkitsemista pienissä ryhmissä. Opiskelijat tekevät kurssilla suullisen esitelmän valitsemastaan runoteoksesta joko yksin tai parin kanssa, ja esitelmistä keskustellaan niiden jälkeen. Lisäksi jokainen opiskelija kirjoittaa loppuesseen suullisen esitelmänsä aiheesta.