Biologian ja maantieteen aineenopettajaharjoittelu 2020-2021 Turun normaalikoulussa