Suomi toisena kielenä kurssi 1: Tekstit ja vuorovaikutus 2020. Opettaja Susanna Nera