Syventävällä intensiivikurssilla tarkastellaan kulttuurikartoitusta suunnittelutiedon tuottamistapana. Kulttuurikartoitus on lähestymistapa, jonka avulla voidaan tunnistaa paikallisyhteisön kulttuurisia piirteitä, identiteettitekijöitä, ongelmakohtia ja tarpeita. Se tarkastelee yhteisöjä ja niiden paikkasuhdetta kokonaisvaltaisesti ja vuorovaikutteisesti eikä ylhäältä päin yksittäisten hallintosektorien tai tutkimusalojen näkökulmista, kuten perinteinen yhdyskuntasuunnittelu. Erilaisia selvitysmenetelmiä käytetään joustavasti kohdealueen ja -ryhmän mukaan vaihdellen. Suomen ulkopuolella kulttuurikartoituksia on tyypillisesti toteutettu kaupunkiverkostoissa. Kurssilla perehdytään kulttuurikartoituksen kansainvälisiin ja kotimaisiin esimerkkeihin sekä suunnitellaan harjoitustyönä kulttuurikartoitusprosessi Noormarkun keskustassa, aiheena entisen kunnan keskustaajaman muuttuva merkitys yhteisölle.