väitöskirjan tarkistusta (plagiaatintunnistus)varten