Vuonna 2021 opinnäytetöissä keskitytään erityisesti rikoskontrollissa tapahtuneisiin muutoksiin ja sen yksityistymiseen (vartijat ja järjestyksenvalvojat uusina rikoskontrollikentän toimijana). Aihepiireinä on esimerkiksi yksityinen turvallisuusala, rikoskontrolli tai nuoret ja maahanmuuttajat kontrollin kohteina. Kaikki työt tehdään näistä aihepiireistä, oikeussosiologian ja/tai kriminologian tutkimusotteella, empiirisiä menetelmiä (kvalitatiivinen, kvantitatiivinen tai mixed methods) hyödyntäen.