Tarvitsen kurssialuetta työoikeuden syventäviä opintoja varten. Olen kurssin vastuuopettaja.