Suomi toisena kielenä lukion kurssi 5 ja Finnish B SL3, HL4. Opettaja Susanna Nera