Suomi toisena kielenä lukion kurssi 2 ja Finnish B pre-IB. Opettaja Susanna Nera