Sisältö
  • Kansainvälisen verotuksen perusteet, verotusvallan ulottuvuus, kahdenkertaisen verotuksen poistaminen
  • Kansainväliset työskentelytilanteet ja henkilöverotus
  • Verosopimusoikeus ja EU-vero-oikeus
  • Yritysten kansainväliset liiketoiminnan eri muodot
  • Kiinteät toimipaikat ja niiden verotus
  • Rajat ylittävät yritysjärjestelyt ja EYTI:n oikeuskäytäntöä
  • Arvonlisäverotus EU-oikeuden ja kansainväliset liiketoiminnan näkökulmasta
  • Siirtohinnoittelu
  • Kansainväliset veroprosessit
  • Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)