Sisältö
  • Julkisten yhtiöiden osakeyhtiöoikeudellinen sääntely
  • Arvopaperimarkkinalainsäädännön vaikutus listattujen yhtiöiden toimintaan
  • Rikosoikeudellisen sääntelyn asettamat puitteet listatuille yhtiöille
  • Listattuihin yhtiöihin sovellettavat yhteisöoikeudelliset säännökset
  • Listattuja yhtiöitä koskeva itsesääntely