Opintojaksolla tarkastellaan 1500-1700-lukujen seksuaalirikollisuuden historiaa moraali- ja siveysihanteiden sekä eri maiden maallisten rangaistuskäytäntöjen näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään rikokseen ja rangaistukseen yhteiskunnallisesti rakentuvana, kontekstuaalisena ilmiönä. Aiheeseen perehdytään monipuolisesti, muun muassa oikeusnormien, tuomiokirjojen, oikeusfilosofisen ja populäärin aikalaiskirjallisuuden sekä esine- ja kuvalähteiden kautta.