Oppimisjakson Orientoituminen lukioon alusta tvt-taitojen harjoittelua varten.