Kysymyksessä on ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille tarkoittu suomalaiseen yhteiskuntaan johdatteleva luentokurssi.