Kurssilla perehdytään Asklepios-pintokokonaisuuden kannalta keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin.