Kurssilla tarkastellaan terveyttä ja hyvinvointia yhdistämällä ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia.