Pakollinen suomi toisena kielenä kurssi 6 ja Finnish B HL6/ SL4, 2021. Opettaja Susanna Nera