Pakollinen suomi toisena kielenä kurssi 3 ja IB Finnish B HL1/SL1. Opettaja Susanna Nera 2021