Prosessioikeuden aineopinnot, ON-tutkinto, avoin ym.