Seminaari kokoaa yhteen turkulaisia tutkijoita keskustelemaan ihmisten, ilmiöiden, hyödykkeiden ja aatteiden kohtaamisten kautta syntyviä vuorovaikutustilanteita eri aikoina. Ylirajaisia tai ylikansallisia kohtaamisia tutkitaan mm. kulttuurien, erilaisten kansainvälisten järjestöjen, monikansallisten yritysten, valtioiden ja yksittäisten ihmisten tasoilla ja usein käsitteellisenä lähtökohtana on kulttuurien välinen kommunikaatio tai vaikkapa globaali historia.