Kurssin teemat ovat: non-fiction tyylilajina, uutislähtöinen kritiikki, essee kritiikin muotona, tietokirjallisuuden akateemisuus, sekä argumentaatio ja nettijulkisuus mediaskeptisessä maailmassa.

Työpajan molempiin tapaamisiin osallistujat kirjoittavat yhden arvostelun tuoreesta tietokirjasta. Arvostelujen toivotaan käsittelevän 2020–2021 ilmestyneitä humanististen alojen tietokirjoja, joista ei ole vielä ilmestynyt Agricolassa arvostelua.

Tapaamisissa käydään lävitse kukin arvostelu etsien keinoja parantaa tekstin journalistista tyyliä ja kriittistä näkökulma. Osallistujat lukevat etukäteen toistensa arvostelut ennen tapaamista. Arvosteluista ja tietokirjakritiikistä yleisesti keskustellaan työpajan omalla Moodle-alustalla.