Kurssilla tarkastellaan sanoma- ja aikakauslehdistön tutkimusta osana laajempaa mediahistoriallista kontekstia. Kurssi johdattelee lehdistöhistorian pääpiirteisiin, Suomessa ja kansainvälisesti. Kurssin pääpaino on lehtiaineistojen analyysissä digitaalisissa tutkimusympäristöissä sekä niihin liittyvien erityispiirteiden hahmottamisessa. Erityisesti tarkastellaan lähdekritiikkiin ja kontekstualisointiin liittyviä kysymyksiä.