Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille tilaisuus perehtyä oikeusalojen perusteita laajemmin rikosoikeuden yleisiin oppeihin ja oikeusperiaatteisiin, oppia omakohtaisesti jäsentämään ja soveltamaan aiemmin alalta saamiaan tietoja ja tuottamaan itsenäisesti uutta tietoa.