Kurssin voi käyttää joko Viron kielen ja kulttuurin valinnaisiin aineopintoihin (A4) tai suomen kielen valinnaisiin opintoin (A10) tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen valinnaisiin opintoihin.