Tämä kurssialue on perustettu ohjaamieni väitöskirjojen ja pro gradu -töiden turnitin tarkastusta varten.