Satakunnan korkeakoululaitoksen sisällä käytävään, yhteiskampusta koskevaan keskusteluun.