Yleiskatsaus uralilaisiin kieliin ja kansoihin sekä niiden kulttuureihin; fennougristiikan tieteenalan synty ja olemus sekä tärkeimmät kehitysvaiheet; kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet etenkin fennougristiikan kannalta. Kyrillisten aakkosten harjoittelu (suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opiskelijat).