Opintojaksolla perehdytään populaarimusiikin kulttuuriperinnön tutkimuksen teoriaan. Kurssilla opiskelija oppii tunnistamaan ja käsitteellistämään populaarimusiikin kulttuuriperintöprosesseihin kytkeytyviä käytäntöjä ja toimijoita. Samalla hän omaksuu keinoja tarkastella ilmaantuvia populaarikulttuuriperintöjä osana kulttuuriperinnön tutkimuksen laajenevaa kenttää. Opintojaksolla toteutettaviin harjoitustehtäviin lukeutuvat muun muassa omavalintaiseen musiikkikulttuuriin liittyvä kirjallisuuskatsaus sekä populaarimusiikin kulttuuriperintöyhteisöjen toimintaan pureutuva etnografinen osuus.