Johtamisen vuorovaikutustaidot kurssilla perehdytään esimiestyöhön, ihmisten johtamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Opintojaksolla opiskelija tutustuu käytännön johtamistyöhön ja johtamiseen kohdistuviin odotuksiin. Kurssitehtävissä osallistujat pohtivat esimiesviestintään ja johtamisen päätöksentekoon liittyviä tilanteita. Kurssi kehittää opiskelijan omaa johtajuutta ja vuorovaikutustaitoja.