Kurssin tavoitteena on ymmärtää komentorivin toimintaperiaate ja keskeiset ominaisuudet. Kurssin jälkeen opiskelija osaa suorittaa graafisesta käyttöliittymästä tuttuja toimintoja myös komentorivin avulla. Opiskelija tuntee komentojen rakenteen ja osaa soveltaa oppimaansa myös ennalta tuntemattomien komentojen ja ohjelmien käyttöön. Keskeisenä tavoitteena on myös oppia ottamaan etäyhteys unix-pohjaiseen palvelimeen.