Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käyttäytymistaloustieteen perusteisiin erityisesti kokeellisen taloustieteen tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Kurssin käytyään opiskelija tuntee koesuunnittelun periaatteet taloustieteessä ja valikoidun joukon käyttäytymistaloustieteen keskeisiä teemoja.

Suoritustapa:

Harjoitustyö = koesuunnitelma, mielellään parityönä, paino arvosanasta 60%. Vaatimukset käsitelläään luennoillla.
Lisäksi kirjallinen tentti, jonka paino arvosanasta 40%

Harjoitustehtäviä kurssin aiheen parista, palautetaan kirjalllisena. Ei pakollisia, mutta tehdyistä tehtävistä (ts. tehtävät on yritetty aidosti ratkaista) hyvityspisteitä tenttiin. Harjoitusten mallivastaukset käsitellään ja jaetaan perjantaisin, mutta tällöin ei Zoom-yhteyttä.

Ei läsnäolopakkoa luennoilla, paitsi ensimmäisellä ja kahdella viimeisellä luennolla, jolloin esitetään koesuunnitelmat kaikille osallistujille. Noin 20 minuutin havainnollistava esitys, jonka kriteerit käydään luennoilla läpi.