Tavoitteet

Viron perussanajärjestyksen, yleisimpien rakenteiden ja peruskieliopin hallinnan vahvistaminen; yleisluonteisten vironkielisten tekstien tuottaminen. Opiskelija oppii aikatauluttamaan aktiivisesti omaa työskentelyään voidakseen noudattaa annettuja palautuspäivämääriä. Hän osaa tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti tarkoituksenmukaista kieltä. Opiskelijan sanavarasto laajenee ja hänen ilmaisukykynsä kohdekielellä paranee. Opiskelija oppii näkemään kirjoittamisen prosessina ja suunnittelemaan ja muokkaamaan omia tekstejään.