Tavoitteet

Kurssin hyväksyttävästi suorittanut tunnistaa keskeiset tiede- ja korkeakoulupoliittisen diskurssin elementit (tai ”meemit”), hahmottaa perus- ja soveltavan tutkimuksen sekä korkeakouluopetuksen erilaiset tavoitteet ja keskinäissuhteet, ymmärtää tieteelle ja korkeakouluopetukselle asetettavien tavoitteiden ja käytäntöjen dynamiikkaa sekä kykenee tiede- ja korkeakoulupolitiikan kriittiseen evaluaatioon.

Kurssin suorittanut pystyy halutessaan myös suunnittelemaan tutkimusta tiede- ja korkeakoulupolitiikasta.