Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää potilasturvallisuutta ohjaavat säädökset, keskeiset käsitteet ja toimijat, ymmärtää potilasturvallisuuden moniulotteisuuden, inhimillisten tekijöiden ja systeemin riippuvuuden sekä ammattihenkilön vastuun turvallisuuden varmistamisesta.
Kurssi perustuu WHO:n Patient Safety Curriculumin (2009) sisältöihin ja vastaa potilasturvallisuutta koskeviin tavoitteisiin (Valmistuvan lääkärin osaamistavoitteet 10.6.2020).