Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti työskennellä laboratorioympäristössä. Hän hallitsee erilaisia kemian erotus-, analyysi- ja synteesimenetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää fysikaalisen, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian tietojaan laboratoriotyön suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa.