Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- puuntyöstön erikoistekniikoita sekä sisustustekstiilien valmistustekniikoita sisustusteeman yhteydessä
- yhdistellä ja soveltaa perustekniikoita ja erilaisia materiaaleja omassa käsityöllisessä tuottamisessaan sekä opetustyössä
- suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita osaksi valittua elinympäristöä ja sen viihtyisyyttä
- hakea tarvittavaa tietoa ja soveltaa sitä kurssin tehtävien yhteydessä suunnitellun tuloksen aikaansaamiseksi
- ratkaista työskentelyn aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia
  • Teacher: Tarmo Thorström