Tavoitteet

Kurssin keskeinen tavoite on matematiikassa - ja myös muissa tieteissä - esiintyvien loogisten perusrakenteiden ja -käsitteiden hallitseminen. Kurssin suorittanut opiskelija ymmärtää sekä propositiologiikan että 1. kertaluvun logiikan syntaksin, semantiikan, ja (formaalisen) todistusjärjestelmän roolin logiikassa.