Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija ymmärtää oman alansa teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja yleisiä ja oman alansa tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä ja noudattaa hyviä akateemisia käytänteitä. Opiskelija tietää, miten kehittää kirjallista kielitaitoaan.
  • Teacher: Ida Rajala