Tavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on perustiedot erilaisista kirjoitetun kiinan kielen tekstityypeistä. Opiskelija tiedostaa kielen sopivuuden erilaisissa konteksteissa ja osaa soveltaa tietoa omiin kirjoitelmiinsa. Opiskelija ymmärtää puhe- ja kirjakielen eron ja tuntee kiinan kielen kirjallisen kielenkäytön käytänteitä. Opiskelija osaa hakea kiinan kielen sanaston käyttöön liittyvää tietoa sanakirjoista ja kieliopeista sekä hyödyntää verkkomateriaaleja. Opiskelija harjaantuu tuottamaan ja muistamaan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä omien tekstien korjaamisen kautta.