Tavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija taloudellisten ilmiöiden aikasarjojen kuvailu-, analysointi- ja ennustemenetelmiin.