Tavoitteet

Opiskelija, joka lukee ja kirjoittaa espanjaa vähintään tyydyttävästi, laajentaa Latinalaisen Amerikan historian ja maantieteen sekä yhteiskuntaelämän ja talouden tuntemustaan. Kurssin lopuksi kukin opiskelija laatii espanjankielisen kirjallisen raportin valitsemastaan aiheesta. Opiskelijan kyky ymmärtää ja tuottaa kirjallista ja suullista kieltä on hyvä.