Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää espanjankielisen maailman talouselämää ja maailmantalouden ilmiöitä käsitteleviä tekstejä ja suullisia esityksiä sekä tuntee espanjankielisen liikekulttuurin ominaispiirteet. Opiskelijan kirjallinen esitystaito on hyvä ja suullinen taito tyydyttävä.