Tavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään kaupungistumista ja kaupunkirakennetta, kaupunkitilaa ja siihen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä käyttämään teoreettisia työkaluja kaupunkimaantieteellisten ongelmien ratkaisuun. Opiskelija perehtyy maantieteeseen yhteiskuntatieteen näkökulmasta ja oppii ymmärtämään sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä ja vastuullista kansalaisuutta. Kaupunki avautuu sosiaalisena, kulttuurisena, taloudellisena ja ekologisena kokonaisuutena.